O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

wtorek, 1 stycznia 2008

Krzysztof Kamil Baczyński, Wróble.
Dzień wróbli i jasności!
w dzbanuszkach małych ptaszków
świat się ustał miłością,
niefrasobliwą łaską.


Na wyciągnięcie ręki
mam czystość ich, puszystość,
jakbym dotykał ciebie
gałęzią ich – wielolistną.


Niebo się ziemi skłania
leżąc śniegiem na drzewach,
oczy mrużysz, zasłaniasz,
piórka w blasku nagrzewasz.


Nie zerwiesz się, nastroszysz
ciepło ptasiego futra,
odpowiesz wróblim głosem
w moją ciemność  ̶  malutka.


Bo na tym śniegu ludzie  ̶
̶  my z ciemnymi sercami.


Ziemio przez nas zabita,
rzeszą twych ptaków czystych
módl się za nami!


2.I.43 r.Krzysztof Kamil Baczyński, Utwory wybrane, Kraków-Wrocław 1986, s. 40.

Brak komentarzy: