O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

piątek, 29 kwietnia 2011

Stanisław Dróżdż - 10/2010, numer "Dyskursu" poświęconego w całości Stanisławowi Dróżdżowi, który zmarł w 2009 roku.

DYSKURS. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu. Numer 10/2010.
Wydawca:   Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław.

Okładka...
 Spis treści...Fragment tekstu Anny Dróżdż...

"Mój mąż, kiedy skończył studia polonistyczne, wiedział już, że chociaż najważniejsza jest dla niego poezja, to nie chce pisać tradycyjnych wierszy. Mówił: "Ja chcę tworzyć coś, co zawsze będzie aktualne, bez względu na upływ czasu". I tak przez czterdzieści lat powstawały  "pojęciokształty" - poezja konkretna - utwory, które nie mają początku ani końca, są ponadczasowe.
[...]
Moim wielkim celem jest, aby Jego twórczość była znana i doceniana jeszcze bardziej niż dotąd. Moim pragnieniem jest, żeby Jego dzieła były wciąż żywe i zgodnie z marzeniem Stanisława - ponadczasowe. Mam nadzieję, że poświęcony Mu obecny numer "Dyskursu" będzie istotnym krokiem na tej drodze.
2009/2010"

Anna Dróżdż, O Stanisławie
 ***

Twórczość Stanisława Dróżdża nie jest łatwa w odbiorze i wymaga od odbiorcy intelektualnego wysiłku, ale warto podjąć wyzwanie i podążyć szlakiem, który przez lata przemierzał samotnie Artysta. Do tego, żeby "czytać" i rozumieć Jego dziela nie są potrzebne ani szczególne przygotowanie, ani specjalistyczne studia. Wszyscy posługujemy się językiem. Wszyscy jesteśmy jego mniej lub bardziej zręcznymi użytkownikami. Poezja konkretna jest bliższa życiu i człowiekowi niż nam się wydaje. Wszak mowa - żywe słowo - stanowi istotę człowieczeństwa. 


Brak komentarzy: