O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

sobota, 9 kwietnia 2011

Halina Morcinek, PONAD PODZIAŁAMI. Fotografia. Wystawa zbiorowa artystów zrzeszonych w ZPAF Okręgu Śląskiego. Kłodzko 2011.


"PONAD PODZIAŁAMI": Galeria pARTer Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Kłodzko, 2011. Kurator wystawy: Jakub Byrczek.

Organizatorzy: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach, Galeria "Pusta" w Katowicach, ZPAF Okręg Śląski w Katowicach.

Uczestnicy:

Brzóska Wiesław  ....................     
Byrczek Jakub .........................        

Cała Michał .............................             
Czernow  Ryszard ...................   

Dzierżyńska Maria ..................   

Gola Arkadiusz .......................       
Górski  Andrzej .......................     

Idziak Halina ...........................         

Janczaruk Paweł ....................   
Jodłowski Sławomir ...............

Karaś Marek Jan .....................
Koniakowski Andrzej ..............
Kreis Antoni ............................

Lech Andrzej Jerzy  ................
Lewczyński Jerzy ....................
Ligęza Józef  ..........................
Lisiak Krzysztof  ......................
Liszka Krzysztof  .....................
Locher Marek ..........................

Łakomski Jerzy .......................
Łata-Wrona Katarzyna ............                            

Marczuk Andrzej .....................
Mendrek-Mikulska Beata .........
Michalski Stanisław ................
Michnik Bogusław  ..................
Miller Krzysztof .......................
Morcinek Halina   ....................
Mormul Jowita  .......................
Musiał Janusz  ........................

Niesporek Krzysztof  ...............

Oleś Piotr  ...............................

Pilecki Krzysztof  .....................
Podsiadło Zbigniew   ...............
Prażmowski Wojciech  ............
Prugar Aleksander  ..................


Sawicz Zbigniew   ....................
Sputo Stanisław  ......................
Stachow Bolesław  ..................
Stobierski Maciej  ....................
Stutz Timm   ............................
Szlapa Krzysztof  .....................

Śliwa Maria   ...........................

Wesołowski Marek   ................
Wielomski Mieczysław ............
Wolny Józef  ...........................

Zegalski Jan   ..........................
Żakowicz Aleksander ..............Zaproszenie:
Brak komentarzy: