O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

czwartek, 5 maja 2011

Miroslav Machotka. Krótki życiorys.

Miroslav Machotka se narodil 22. 5. 1946 v Roudnici nad Labem,
kde vystudoval gymnázium (1964). V roce 1969 ukončil studium na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Od roku 1970 pracuje v České televizi v oblasti studiové techniky.
Patří mezi nejvýraznější představitele české výtvarné fotografi e, od 70. let jsou jeho práce představovány na reprezentativních přehlídkách v zahraničí i v České republice.
Černobílé fotografi e Miroslava Machotky, pořízené klasickým fotoaparátem a tradičními fotografi ckými postupy, zachycují detaily městské krajiny, předměty každodenního života, geometrii světel a stínů.
Ve zdánlivě banálním prostředí dokáže autor najít a využít ty nejvšednější prvky, aby jejich výběrem a kompozicí vytvořil obraz s novým vzrušujícím obsahem. Machotkovy fotografi e jsou velmi střídmé a civilní, blízké minimalismu. Jeho svébytná tvorba je pozoruhodná mimo jiné svou uceleností, s jakou vzniká v průběhu posledních třiceti let.

Prace w zbiorach/ ZASTOUPENÍ:
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Národní muzeum fotografi e, Jindřichův Hradec
Moravská galerie, Brno
Muzeum Sztuki, Lodž
Nichietsu, Tokio
Museum of Fine Art, Houston
Museum of Modern Art, San Francisco
International Center of Photography, New York
Musée de l´Elysée, Lausanne

Źródło: http://www.galerie-drtikol.com/data/soubor.php?id=7167

Brak komentarzy: