O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

piątek, 1 stycznia 2010

Adam Sobota

Urodził się w 1947 r. W 1971 uzyskał dyplom magisterski na Uniwersytecie Wrocławskim (filologia polska) na podstawie pracy Film jako język. Od 1973 pracuje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w Dziale Sztuki Współczesnej, gdzie zajmuje się zbiorami fotografii artystycznej; od 1995 w stopniu starszego kustosza.
W r. 2000 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii na podstawie pracy Estetyczne problemy fotograficznego piktorializmu na tle związków sztuki i techniki w XIX i XX wieku. Od r. 1990 zajmuje się także działalnością dydaktyczną, prowadząc zajęcia z historii i teorii fotografii oraz historii sztuki (m.in. na ASP w Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytecie Zielonogórskim, PWSZ w Głogowie, Wyższym Studium Fotografii ZPAF).
Zasadniczą działalność wiąże z budowaniem kolekcji fotografii artystycznej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, organizacją wystaw i publikacjami z tym związanymi. (m.in. monograficzne wystawy Aleksandra Krzywobłockiego, Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Zofii Rydel, Natalii LL). Podstawowym opracowaniem jest tu: Fotografia – historia i sztuka. Katalog zbiorów fotografii Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Wydawnictwo Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 2007). Ponadto opublikował dwie książki:
Szlachetność techniki – artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2001), oraz: Konceptualność fotografii (wydawnictwo Galerii Bielskiej BWA, Bielsko-Biała, 2004). Zamieszczał też liczne teksty w opracowaniach zbiorowych, katalogach i czasopismach (Fotografia, Exit, Obieg, Odra, i inne). Ostatnia większa publikacja: Czas jako fotografia („Dyskurs”, nr 8/2008, ASP Wrocław).

Brak komentarzy: