O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

piątek, 1 stycznia 2010

Elżbieta Łubowicz

"Krytyk sztuki, kurator wystaw artystycznych. Zajmuje się głównie fotografią jako sztuką. Stale współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, przygotowując wystawy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Jako krytyk współpracuje z Pismem Artystycznym „Format”, miesięcznikiem kulturalnym „Odra”, Kwartalnikiem „Fotografia”. Jest członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika „Imago” - wydawanego w Bratysławie angielskojęzycznego pisma o fotografii - oraz sekretarzem redakcji Zeszytów Naukowo-Artystycznych „Dyskurs” (pismo Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu). Współzałożycielka i członek Rady Programowej Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat”. Mieszka we Wrocławiu.

Zrealizowane wystawy (wybór):
  • Jerzy Lewczyński, Fotografie, Galeria „Awangarda”, BWA Wrocław, 2000
  • Z tradycją w tle. Fotografowie z Pragi (10 uczestników), Galeria „Awangarda”, BWA Wrocław, 2001
  • Dotknięcie realności (7 uczestników), Galeria „Awangarda”, BWA Wrocław, 2002
  • Anna Szpakowska-Kujawska, Jest się (wystawa monograficzna, 1954-2005: malarstwo, rzeźba, collage), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2005
  • Lustro Natury, Arsenał – Odział Muzeum Miejskiego Wrocławia (wystawa poplenerowa prac artystów z krajów wyszehradzkich, 22 uczestników), 2007."


Źródło: MFF Kwadrat

Brak komentarzy: