O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

środa, 27 kwietnia 2011

Halina Morcinek, Fotografie. Pinhole. Tryptyk. Motto.

Dwa zdjęcia z prezentowanych w Galerii fotografii otworkowych znalazły się na wystawie zbiorowej "Ponad Podziałami".
Motto:
Okrągły otwór przysłony przywołuje jeden z podstawowych archetypicznych obrazów. Wyobraża to, co kobiece i stanowi symbol wszelkich narodzin oraz transformacji. Odwołując się do podświadomości widza budzi u patrzącego różne odczucia - zdumienie i zachwyt, zadumę nad cudem istnienia – a tym samym skłania do głębszego namysłu nad tajemnicą życia i śmierci.
W wielu starożytnych kulturach niezależnie od siebie narodziły się legendy, w których występuje ten sam motyw, tajemniczy otwór w ziemi lub w niebie, rozumiany jako święte miejsce-brama, przez którą przybyli na Ziemię protoplaści ludzkości.
Eric Renner, Pinhole Photography. Fourth Edition: From Historic Technique to Digital Application, Focal Press, 2009, p.2.

Księżyc "mierzy", "tka" przeznaczenia, łączy nawzajem odrębne płaszczyzny kosmiczne i różnorodne rzeczywistości. (...) Świat podległy księżycowi jest nie tylko światem przekształceń, ale i cierpień, światem "historii". Nic "wiecznego" nie może pozostać w tej strefie podksiężycowej, gdzie prawem jest stawanie się, gdzie żadna zmiana nie jest ostateczna, a każde przekształcenie jest tylko palingenezą.(...) Można powiedzieć, że księżyc objawia człowiekowi jego własną ludzką niedolę (...).
Mircea  Eliade, Traktat o historii religii, Łódź 1993, s. 180-181


Tryptyk. Zdjęcia do obejrzenia w Galerii Haliny Morcinek...