O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

piątek, 1 stycznia 2010

Tomasz Marek Sobieraj, Obiekty banalne./Banal objects. FOTOSEPTIEMBRE USA-SAFOTO International Photography Festival. San Antonio,Teksas, USA. Wystawa fotografii w ramach festiwalu w Instituto Cultural de México. Kurator wystawy: Michael Mehl. 3.09.-24.10.2011. Publikacja towarzysząca wystawie.This is my latest series of images. I photographed found, ordinary things that were thrown away – destroyed, unused, even garbage – in unusual arrangements, combining them with more lyrical background elements. By placing these discarded objects in atypical contexts and giving them a renewed importance, a new meaning, they are allowed another chance at life. For personal reasons, this is very important to me.
Tomasz Sobieraj

Żródło cytatu: http://www.fotoseptiembreusa.com/galleries/2011/Tomasz_Sobieraj_Monograph.pdf

Brak komentarzy: