O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

sobota, 26 listopada 2011

Tomasz Marek Sobieraj, Wojna Kwiatów. Poezje. Łódź 2009.

Wydawca: Editions Sur Ner.

Okładka...

Zapraszam do odwiedzenia Krainy Wyobraźni Tomasza M. Sobieraja i uczestnictwa w intelektualnej uczcie. Wśród zaproszonych gości jest Fernando Pessoa. Na zachętę dwa wiersze z tomiku "Wojna Kwiatów"... i tomik w wersji PDF do ściągnięcia ze strony Autora. Można też kupić tradycyjną, papierową książkę i poprosić Autora  o autograf, pisząc na adres: editionssurner@wp.pl
"Wojna Kwiatów" to drugi po debiutanckiej "Grze" zbiór wierszy tego poety, prozaika i fotografika.
Brak komentarzy: