O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

czwartek, 1 stycznia 2009

11 listopada 2012.

Patriotyzm domaga się heroizmu. Nie można żyć "na niby, pozornie". [1]


"Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany."

Cyprian Kamil Norwid"Ojczyzna to kraj dzieciństwa
Miejsce urodzenia
To jest ta mała najbliższa
Ojczyzna

Miasto miasteczko wieś
Ulica dom podwórko

Pierwsza miłość
Las na horyzoncie
Groby

W dzieciństwie poznaje się
Kwiaty zioła zboża
Zwierzęta
Pola łąki
Słowa owoce

Ojczyzna się śmieje

Na początku ojczyzna
Jest blisko
Na wyciągnięcie ręki

Dopiero później rośnie
Krwawi
Boli"

Tadeusz Różewicz, Oblicze ojczyzny


Pamięć i Szacunek Tym, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć. Trzeba nam tak żyć, aby przyszłe pokolenia nie musiały ginąć dla dobra następnych pokoleń ani wstydzić się naszych czynów.

 Wyspa Muz, 11 listopada 2012 roku.[1] T. Sobieraj, Krawiec, Łódź 2012, s.44.

Brak komentarzy: