O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

poniedziałek, 1 sierpnia 2011

Andrzej Różycki, Bycie z sacrum. Publikacja towarzysząca wystawie w Galerii Sztuki Wozownia. Toruń 2011.

Wydawca: Galeria Sztuki Wozownia.

Okładka...

Na okładce: Andrzej Różycki, Chodzenie własnymi drogami, replika III, Wielkanoc 2011.

Autor tekstu: Krzysztof Jurecki.

W katalogu, który wydano przy okazji wystawy znalazło się ponad dwadzieścia fotografii pochodzących z różnych okresów twórczości artysty.  O grupach artystycznych, z którymi związany był Andrzej Różycki, jego inspiracjach i intelektualnych fascynacjach, przełomowych pracach i wpływie na innych twórców oraz specyfice warsztatu i rozumieniu sacrum można przeczytać w tekście Krzysztofa Jureckiego. Tekst traktuje o poszukiwaniach transcendencji we współczesnym świecie przez artystę posługującego się medium fotografii. Dla Andrzeja Różyckiego fotografia nigdy nie była  jedynie „przygodą plastyczną”. Nie tylko sama miała "swoje głębie, ciemnie i tajemnice", ale stanowiła również odbicie tego, co niewyrażalne, co wykracza poza sferę codzienności.

Fragment tekstu z katalogu:
[...] Andrzej Różycki, twórca otwarty na wiele różnych postaw, eksperymentujący od początku lat 60. do chwili obecnej z tworzywem fotograficznym i uprawiający „plastyczną przygodę” jest obecnie, obok Jerzego Lewczyńskiego, najwybitniejszym fotografikiem polskim. Od początku swej twórczości wykonywał prace bardzo ważne, należące do najistotniejszych osiągnięć fotografii polskiej, by wymienić tu wspomnianą już Zatrutą studnię, Polską jesień, Klatkę, ale także bliską już ówczesnej koncepcji Zofii Rydet Modlitwę. Artysta uprawia do dziś tzw. „estetykę błędu”, m.in. rozdzierając zdjęcia, tonując i malując je farbami, tworząc unikatowe obrazy o formule kolażu i fotomontażu. W swym plastycznym opracowaniu był najbardziej dojrzałym twórcą w grupie Zero 61(…).
Od drugiej połowy lat 80. Różycki ujawnia swoje myślenie o sztuce bliskie przede wszystkim ontologii fundamentalnej, w której interesuje go Heideggerowskie „bycie”, w czym poszukuje transcedentalnej rzeczywistości. [...]

Krzysztof Jurecki, Zrozumieć i być z sacrum

Katalog można nabyć w Galerii Sztuki Wozownia - pozycja numer 98 na liście wydawnictw.

Brak komentarzy: