O Wyspie Muz...

Prawdziwe dzieło jest trwaniem, jest uczeniem się życia – Roman Opałka. Więcej wypowiedzi na temat sztuki w Notatkach o sztuce.

poniedziałek, 12 listopada 2012

Tomasz Sobieraj, Krawiec. Poemat dygresyjny. Łódź 2012.

Wydawca: Editions Sur Ner.

Okładka...

Na okładce B. Schulz, Przymiarka u krawca (rysunek).


Książka ukazała się niedawno i jest już dostępna u wydawcy. Kontakt z wydawcą: editionssurner@wp.pl
Niebawem - w grudniu 2012 roku - na stronie Autora pojawi się także wersja elektroniczna.

Czy potrzebni są poeci? O "Krawcu" Tomasza Sobieraja.

Brak komentarzy: